nl
Gratis uitproberen
Een foto van een reglementaire reporting van accountantskantoren
Back to hub

Regulatory reporting: wat is het en waarom is het cruciaal?

Met regulatory reporting wordt bedoeld het analyseren, vastleggen en indienen van data om aan te tonen dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd. Omdat er op dit gebied steeds meer gevraagd wordt van bedrijven en financiële instellingen, is het zaak om de enorme hoeveelheid data die in omloop is uiterst secuur maar ook zeer efficiënt te controleren op ongebruikelijke patronen. Welke methodes en tools zijn er om dit proces eenvoudiger te maken?

Vraag naar regulatory reporting neemt toe

Regulatory reporting is natuurlijk niet helemaal nieuw. Het vastleggen van gegevens en daarvan verslag doen gebeurt overal en op allerlei manieren. In een goed functionerende organisatie bestaan er periodieke interne en externe audits en protocollen die ervoor te zorgen dat de juiste procedures worden gevolgd. Een nieuwe ontwikkeling is wel dat de vraag vanuit allerlei landelijke, Europese en wereldwijde instanties naar regulary reporting steeds groter wordt. Daarmee neemt de druk op organisaties om degelijke rapportages op te leveren toe. En dat resulteert in een zoektocht naar de meest efficiënte en betrouwbare manieren om compliant te zijn.

Onderzoek en rapportage

Onderzoekers en analisten op compliance en riskmanagement afdelingen van banken, hypotheekverstrekkers, verzekeringsmaatschappijen, betalingsverwerkers en accountancy-kantoren worden niet alleen geacht onderzoek te doen naar ongebruikelijke activiteiten, er wordt ook van hen gevraagd rapportages bij te houden. Met regulatory reporting worden de resultaten van hun onderzoeken en analyses verwerkt en gedeeld met beslissers binnen hun bedrijf, met interne en externe auditors, plaatselijke autoriteiten en financiële toezichthouders.

Verwerking en opslag data cruciaal

Het is zaak de relevante data op correcte wijze te verwerken met een regulatory reporting tool. Hiervoor is het opslaan en archiveren van schone en kwalitatief hoogwaardige data cruciaal. Wie toegang heeft tot welke data is juridisch vastgelegd en moet zorgvuldig worden geclassificeerd. Het uitlezen en uitwerken van geanalyseerde documentbestanden kost erg veel tijd en mankracht. Data moet worden verzameld, correct worden geïnterpreteerd en getransformeerd in heldere statistieken, grafieken en tabellen.

Dit vereist een goede integratie en samenwerking tussen een DMS- en een rapportageoplossing. Goede regulatory reporting oplossingen voldoen aan al deze voorwaarden.

Data doorzoekbaar maken

Grote financiële instellingen hebben gedurende decennia miljoenen papieren en digitale documenten opgeslagen. Vaak zijn deze documenten slecht leesbaar, op verschillende locaties gearchiveerd en betreft het incorrecte, onvolledige, oude data en bestaat deze data uit elementen die volgens de huidige privacywetgeving niet voor iedere medewerker toegankelijk mogen zijn. Digitalisering is een eerste stap, maar er komt veel meer kijken bij efficiënt en accuraat DMS. Data moet goed doorzoekbaar zijn. Regulatory reporting is de moderne manier om dat te doen.

Rapportagetools ontdekken ongebruikelijke patronen

Met behulp van de nieuwste regulatory reporting technologieën kan veel tijd worden bespaard. Relevante data worden automatisch gescreend met behulp van data mining en data-analyse en verwerkt in overzichtelijke grafieken. Rapportagetools kunnen worden geconfigureerd naar de wensen van het bedrijf en haar compliance-afdeling.

Als de data correct is opgeslagen, in compliance met de laatste privacyregelgeving en goed doorzoekbaar is, kunnen door AI en ML aangestuurde Regtech-oplossingen de documentbronnen accuraat analyseren. Ongebruikelijke of opvallende, relevante patronen die aan de aandacht van een handmatig onderzoek ontsnappen, worden

dankzij kunstmatige intelligentie ontdekt en verwerkt in handige, intuïtieve rapportagetools. Rapporten kunnen worden geëxporteerd als Word Doc, PDF, XBRL of iXBRL en in elk ander formaat dat gebruikt wordt door autoriteiten en toezichthouders.

Compliance wordt makkelijker

Regulatory reporting tools maken het werk van compliance officers veel gemakkelijker en biedt een enorme uitkomst voor financiële dienstverleners die zich geen zorgen willen maken over non-compliance.

Ontdek meer
Hoe BSN-nummers een miljardenindustrie gijzelen

Banken en andere financiële instellingen zitten in toenemende mate klem tussen de Wwft, die eist dat zij verregaande screening uitvoeren in het kader van Know-Your-Customer, en de AVG, die...

Lees meer
Stijging toezichtskosten gevaar voor continuïteit accountantskantoren

Eindhoven, 24 maart – Sinds begin dit jaar ligt de controle op accountantsorganisaties, zoals vastgelegd in de WTA, volledig bij de AFM. Als gevolg hiervan verdrievoudigen de toezichtskosten...

Lees meer
Regulatory reporting: wat is het en waarom is het cruciaal?

Met regulatory reporting wordt bedoeld het analyseren, vastleggen en indienen van data om aan te tonen dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd....

Lees meer
Hoe optimaliseert Regtech Customer Due Diligence (CDD/KYC)?

CDD-richtlijnen vormen een fundamenteel onderdeel van de risk management-procedures die financiële instellingen moeten implementeren om aan de eisen van de wet te voldoen. In 1977 trad de...

Lees meer
De werelwijde reis naar de cloud

Met andere woorden, de cloud is een soort wereldwijd computernetwerk dat gebruikers in staat stelt online gebruik te maken van computermogelijkheden – zoals opslag, taakverwerking...

Lees meer
Hypotheek te veel product, te weinig beleving

Hypotheken blinken nog altijd uit in complexiteit. Waar de consument denkt aan een droomhuis, spreken hypotheekverstrekkers over rentevaste termijnen, annuïteit en boeterente. Deze complexiteit...

Lees meer
Voorzien in de hypotheek van morgen

De komende jaren worden spannend voor de Nederlandse hypotheekmarkt. De eerste generatie die is opgegroeid in het internettijdperk wordt actief op de huizenmarkt en het eerste dat hen op...

Lees meer
Van Thuisbezorgd naar Huisbezorgd

Millennials vormen een kwart van de wereldbevolking en onderscheiden zich op een uitgesproken manier. Ze zijn de eerste generatie die is opgegroeid in het digitale tijdperk en spenderen minstens...

Lees meer

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je hiermee akkoord gaat, klik dan op ‘Accept’.

 

Als je meer wilt weten over cookies en de wijze waarop Hyarchis informatie verzamelt, raadpleeg dan ons Privacy policy.

Decline